Bieten

Een verslag van het congres van het internationaal instituut voor suikerbietonderzoek te Brussel (Bietplanter mei-juni 2016)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei-juni 2016

Internationaal instituut voor suikerbietonderzoek of officieel het « Institut International de Recherches Betteravières » (IIRB) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Zijn doel is de opbrengst van suikerbieten bevorderen door het stimuleren van de samenwerking tussen specialisten geïnteresseerd in de verbetering van de teelttechnieken en het onderzoek in de verschillende domeinen. Om de doelstellingen te bereiken en de overdracht van de wetenschappelijke kennis in de praktijk te bevorderen, verbetert het IIRB voortdurend zijn structuur, organiseert vergaderingen van werkgroepen, seminaries en congressen, en publiceert het verslag van zijn werkzaamheden.

Auteur: Jean-Pierre Vandergeten


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: