Bieten Divers

Vernieuwde app BetaSana – Herkennen van ziekten, plagen en nuttigen

Ondervindt u soms problemen met het herkennen van ziekten, plagen en nuttigen in uw perceel, dan kan u voortaan gebruik maken van de app BetaSana (klik HIER). Deze app bevat informatie omtrent de verschillende (gebreks)ziekten, plagen en nuttigen binnen de bietenteelt. Zo kan u voor de ziekten en plagen informatie terugvinden omtrent het schadebeeld, de bevorderende factoren en ook eventuele preventie en bestrijdingsmaatregelen worden opgesomd. Voor de nuttigen worden de morfologische kenmerken meegegeven, hun verspreiding en hun levenswijze. Telkens zijn er verschillende foto’s beschikbaar om visuele herkenning te vergemakkelijken. Tot slot kan u aan de hand van een beslisboom de mogelijke pathogeen binnen uw teelt opsporen. Als u de applicatie ook op uw gsm wil gebruiken, dan kan u via uw gsm de QR-code scannen.