Bieten Onkruid

Vernietigen van onkruiden vóór de zaai

Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai.

Om deze te vernietigen en problemen te vermijden kan men kiezen voor een chemische vernietiging door producten in te zetten op basis van glyfosaat (type ‘ROUNDUP’), erkend voor landbouwgrond in tussenteelt.

Producten op basis van glyfosaat: Opgelet: in november 2022 werd er een aanscherping van het gebruik van producten op basis van glyfosaat gepubliceerd op Fytoweb. De dosissen van de toepassingen met bespuiting werden beperkt tot maximaal 0.72 kg w.s./ha voor een volleveldsbehandeling. Het is mogelijk dat de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet zijn aangepast. Raadpleeg zeker het desbetreffende artikel op Fytoweb om de lijst van de betrokken producten en de verdere details te bekijken (klik HIER). Voor bepaalde producten werd de erkenning herbekeken. De behandeling moet uitgevoerd worden minstens 7 dagen vóór de zaai.