Bieten Onkruid

Vernietigen van gekiemde onkruiden/ groenbedekkers

Om het jaar goed te starten kan er best vertrokken worden van een perceel zonder sterk ontwikkelende onkruiden. Een behandelingen met 2-4l/ha glyfosaat kan wanneer een minimum wachttermijn van 7 dagen vóór zaai wordt voorzien.

Vernietiging van groenbedekkers kan d.m.v. mechanische vernietiging maar ook hier is tijd nodig zodat de ingewerkte bladmassa enigszins kan afbreken vóór zaai. Idealiter zijn 10 tot 20 dagen nodig voor een voldoende afbraak voor zaai. Afhankelijk van de grondbewerking (kerend of niet-kerend) wordt een ander advies gegeven. Wanneer geploegd wordt kunnen weinig ontwikkelde groenbedekkers zonder verkleining ondergeploegd worden. Sterk ontwikkelde gewassen moeten eerst mechanisch verkleind worden om geen te grote massa ineens in te werken. In het geval van niet-kerende grondbewerking is het noodzakelijk dat de groenbedekkers afgestorven zijn voor de zaaibedbereiding.