Bieten Groenbedekkers

Vermijd zaadvorming bij groenbedekkers

Rechtzetting van de aanhoudingsperiode van de SIE in Wallonië (minimaal 8 weken na de zaai) als gevolg van een derogatie in 2018. 

Het extreem warme en droge najaar heeft ervoor gezorgd dat steeds meer groenbedekkers volop in bloei staan. Om zaadvorming te vermijden, worden deze best tijdig vernietigd. Hou wel rekening met de geldende wetgevingen!

Groenbedekkers die al in augustus gezaaid werden staan praktisch allemaal in bloei. Op sommige percelen is de bloei reeds voltooid en zijn zaadlijsten zichtbaar. Er bestaat een risco dat deze zaden gedurende de volgende weken/maanden afrijpen om zo levensvatbaar zaad te vormen. Deze komen in de zaadbank van de bodem en verhogen de onkruiddruk in de jaren nadien. Hierdoor moet de onkruidbestrijdingsstrategie aangepast worden. Eens de groenbedekker in bloei staat, gaat de meeste energie naar de ontwikkeling van de zaden. De vegetatieve ontwikkeling (biomassa) vermindert of valt stil. Ook de aaltjesreducerende werking van gele mosterd valt stil vanaf het moment dat ze in bloei komen.

In Vlaanderen is er een aanhoudingsdatum voor de groenbedekkers opgenomen in de vergroening. Deze data zijn gekoppeld aan de landbouwstreek waarin het perceel gelegen is (niet volgens het bodemtype op een bodemontleding), zijnde 15 november voor polder en duinen, 30 november voor de leemstreek en 31 januari voor de zandleemstreek en andere. Het is toegelaten om gedurende de aanhoudingsperiode te maaien of klepelen om zaadvorming te vermijden, zolang de gehele plant niet vernietigd wordt. Alle uitleg vindt u op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Voor percelen die niet opgenomen werden in de vergroening, is er in Vlaanderen geen aanhoudingsdatum. Profiteer van de gunstige weersomstandigheden om de nog noodzakelijke behandelingen uit te voeren, maar hou rekening met de wetgeving!

In Wallonië zijn er aanhoudingsdata vastgelegd in de SIE en in de PDGA. De meest strenge van de 2 dient gehanteerd te worden. Percelen opgenomen in de SIE mogen pas 2 maanden (derogatie 2018) na zaai vernietigd worden. Volgens de PDGA is het toegelaten om vanaf 15 november de groenbedekker te vernietigen. Een volledige samenvatting van de verschillende wetgevingen in Wallonië met betrekking tot de groenbedekkers vindt u op de website van Protecteau.