Rooi & Laden (cichorei)

Vergelijkende rooiproeven industriële cichorei (2010-11) (Bietplanter september 2012)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van september 2012

Hoewel men er in slaagde om de afmetingen en de grootte van de cichoreiwortels te standaardiseren en te verbeteren blijft deze langer, smaller en kwetsbaarder dan de wortel van een biet. Hierdoor blijft het rooien van industriële cichorei een gespecialiseerd proces. Des te meer omdat de eisen van de verwerkende industrie hoger zijn want de inuline die zich in de punt van de wortel bevindt is van betere kwaliteit. Tijdens het rooien zal men zijn best doen om de langst mogelijke wortels uit de grond te halen en daarnaast tracht men het aantal klappen en verwondingen op de wortels te beperken.
Om deze reden hebben de constructeurs rooiers ontworpen die specifiek zijn voor het rooien van industriële cichorei. Dit materieel bestaat uit een zelfrijder die voorzien is van zes paar aangedreven vorken en turbines met platte staven. De eerste machines van dit type waren in 1990 beschikbaar. Tijdens de campagne van 2009 bewees dit materieel een zekere werkzaamheid en dit zowel in droge als in natte omstandigheden.

 

Auteurs: B. Huyghebaert, J. Vangeyte & Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: