Bieten Onkruid

Vanaf het 4 blad stadium van de biet: nakieming afremmen met bodemherbiciden

De afgelopen dagen kenden we hogere dag- en nachttemperaturen en we verwachten potentieel een beetje neerslag op het einde van de week. Dit kan op sommige percelen nieuwe opkomsten van onkruiden teweegbrengen. Ga regelmatig kijken naar uw percelen en beoordeel hoe de volgende FAR behandeling aangepast moet worden aan eventuele nieuwe opkomsten van onkruiden.

Voor de vroegst gezaaide percelen is het 4-6 blad stadium bereikt. Vanaf het 4 blad stadium kunnen bodemherbiciden toegevoegd worden om de nawerking op te bouwen en te garanderen. Dit kan door ‘Frontier Elite’, ‘Dual Gold’, ‘Centium-Frontier Elite’ of ‘Venzar’ toe te voegen aan het FAR schema om nawerking te garanderen. De FAR memo 2018 geeft hierover meer aanbevelingen.