Van biet in het veld tot opbrengstcijfer in de Bietplanter. Rooi- en analysesysteem van het KBIVB

(Bietplanter oktober-november 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober-november 2015

Ieder jaar legt het KBIVB verspreid in België een heleboel veldproeven aan. Dit jaar staat de teller op 8.157 proefveldjes waarvan er zo’n 6.200 mechanisch gerooid worden. Grondbewerkingsproeven, variëteitenproeven, bemestingsproeven, proeven met gewasbeschermingsmiddelen… deze en nog veel meer worden aangelegd, opgevolgd en gerooid door de medewerkers van het KBIVB. En we doen dit met een heel specifieke uitrusting. In dit artikel kom je alles te weten over de weg die een suikerbiet aflegt van de oogst tot de analyse van het rendement en de uiteindelijke publicatie in « De Bietplanter » of andere voorlichtingsmomenten.

 

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: