Uitzaai en opkomst van de bieten

De meeste bietenpercelen zijn ondertussen gezaaid. Cijfers van maandag 18 april van de Tiense Suikerraffinaderij geven aan dat 97% en voor Iscal 94% van het bietenareaal is gezaaid. De warmere temperaturen van de laatste week hebben gezorgd voor een sterke stijging in opkomst. Verschillende percelen gezaaid in de eerste weken van de zaaiperiode (de week van 14 maart en vroeger) zitten aan een opkomst van meer dan 85% en ontwikkelen de eerste echte bladeren.

Op verschillende percelen wordt er vorstschade gemeld. Dit is zichtbaar onder de vorm van een insnoering van het stengeltje na uitgraven van het kiemplantje.

Op basis van ervaringen in het verleden raden we jullie aan niet te snel over te gaan tot herzaai. Voor deze beslissing te nemen, tel het aantal gezonde planten per 10 meter, op verschillende plaatsen en verschillende zaailijnen. Herzaai wordt slechts aangeraden wanneer er minder dan 18 gezonde planten (20 bij zaai op 50 cm) per 10 meter geteld worden.

Vorstschade kan hoger zijn in zeer fijn klaargelegde grond. Tot op heden werden ongeveer 100 hectaren herzaaid, voornamelijk door vorstschade en enkele percelen door korstvorming.

Volg de teeltontwikkeling suikerbiet via de kaart “Opkomst bieten