Bodembewerking

Uitnodiging erosiebestrijdende technieken: 22 juni – 13u00 – Vollezele

strip-tillAls landbouwer moet je sinds dit jaar rekening houden met nieuwe randvoorwaarden over erosie. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant in Vollezele een bezoekdag waar u voor meerdere teelten de mogelijke maatregelen kan zien in de praktijk. Het KBIVB toont als partner van deze demonstratie een proefveld met niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten, gecombineerd met verschillende groenbedekkers en vernietigingsmethodes.
Uitnodiging.