Bieten Bladziekten Plantenbescherming

Uitbreiding van toelating van een nieuw fungicide in suikerbieten en voederbieten

Revystar Gold is van 19 juli 2023 tot 14 maart 2025 toegelaten in suikerbieten en voederbieten. Het bevat twee werkzame stoffen : fluxapyroxad (SDHI) en mefentrifluconazool (triazool).

In de bietenteelt, kan dit product gebruik worden vanaf het sluiten van de rijen (ongeveer 90% van de planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar) tot wanneer de bietenwortel de oogstgrootte bereikt heeft met een wachttijd voor de oogst van 28 dagen. Het aantal toepassingen is twee per teelt met een interval van ten minste 14 dagen tussen de twee toepassingen. De toepassingsdosis per behandeling is 1l/ha. Alle nodige informatie kan teruggevonden worden op Fytoweb (klik HIER).

In 2022 werd dit product voor een eerste maal opgenomen in de fungicideproeven van het KBIVB. Er werden twee proeven aangelegd in twee verschillende regio’s gekend voor een hoge Cercospora druk. Finaal werden er weinig verschillen gevonden in werking tegen Cercospora tussen Revystar Gold en bestaande commerciële producten. De werking tegen roest was op beide percelen zeer verschillend waardoor geen conclusies genomen kunnen worden. Witziekte was vorig jaar niet aanwezig op beide percelen.

Er worden dit jaar ook proeven met Revystar Gold opgezet om meer te leren over dit product.