Bewaring

« Tips en trucs » voor de afdekking van bietenhopen met Toptex

afdekken_bietenhoopOngeveer 90-95% van de neerslag dringt niet in een hoop met driehoekige vorm en waarop de Toptex dekzeilen correct geplaatst, aangespannen en bevestigd zijn.
Vanaf 15 november vereisen de interprofessionele akkoorden met betrekking tot bieten geleverd aan de Tiense Suikerraffinaderij een afdekking met een geotextiel (Toptex) voor de bietenhopen te leveren vanaf 1 december. Deze afdekking wordt ook sterk aanbevolen voor bieten te leveren aan ISCAL Sugar. Gezien deze situatie moet de bietenteler zich eveneens organiseren in functie van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van medewerkers. Ziehier enkele « tips en trucs » om deze operatie te vergemakkelijken.
Gemechaniseerde afdekking : de mechanische bevestiging met een horizontale schijf langs de gehele basis van de hoop is de meest eenvoudige en effectieve methode (voor zover men met een tractor rond de hele hoop kan gaan). Informeer u in uw omgeving of bij uw bietensyndicaat over de beschikbaarheid van bevestigingsschijven. Vraag eveneens in uw streek naar het bestaan van machines die mechanisch de Toptex dekzeilen kunnen plaatsen en verwijderen.

Manuele afdekking : voorzie minimum 1 tot 2 personen om u te helpen.
– Plaats een ladder tegen de hoop zodat u gemakkelijk de hoop kunt beklimmen tot op de top en trek het dekzeil met de hand omhoog (twee personen : elk een ladder, aan elke kant van de Toptex). Ga op dezelfde manier naar beneden aan de andere zijde van de hoop. Denk eraan om de dekzeilen alternerend te plaatsen over de gehele lengte van de hoop alvorens te beginnen of plaats ze door van de windrichting te profiteren.
Indien u een telescopische arm ter beschikking hebt :
– Wikkel het Toptex dekzeil over een draagstang (bijv. : lange ijzeren staaf), breng het loodrecht boven de hoop met een telescopische arm en ontvouw het dekzeil door een persoon die zich boven op de hoop verplaatst. Vergeet niet om het dekzeil op te vouwen vooraleer het op te rollen zodat het gemakkelijk kan ontvouwd worden eenmaal boven op de hoop. Met een telescopische arm die « zijdelings » kan bewegen (aan 45 graden), plaats de as van de rol eveneens op 45 graden, zodat u verder kan gaan door de Toptex loodrecht op de hoop af te rollen.
– Indien de telescopische arm een vrij lange draagstang heeft : ontvouw het dekzeil volledig op de grond, langs de hoop, kom langs de andere kant van de hoop met de draagstand van de telescopische arm en neem het Toptex dekzeil boven op de hoop vast met een van de hoeken met een ketting (koord, …). In dit geval kunnen twee personen volstaan : één aan de telescopische arm, de andere om het dekzeil langs de andere kant te geleiden.

Na het plaatsen (rekening houden met de sterke wind voor de afdekrichting van de dekzeilen), de dekzeilen met twee aan elkaar hechten door middel van zelfklevende klittenband van het type Velcro. Deze banden zijn herbruikbaar.

Ter herinnering : De Toptex dekzeilen moeten tot aan de basis van de hoop geplaatst worden, maar contact met de grond moet vermeden worden. Indien de dekzeilen te breed zijn en de hoop overschrijden, vouw ze dan op aan de basis van de hoop, zodat ze de grond niet raken.
Indien dekzeilen niet mechanisch bevestigd worden met een schijf aan de basis van de hoop, moet men voldoende ballast gebruiken op ze perfect tegen de oppervlakte van de hoop te houden. De dekzeilen moeten perfect « aangespannen » worden zodat ze niet wegvliegen met de wind. De ballast kan ook aan het dekzeil gehecht worden met klittenband van het type Velcro. Dit beperkt de bewegingen door de wind. Idealiter zou de ballast (palletten, banden, zakken grind, …) onderling moeten verbonden worden over het dekzeil. Gebruik in dit geval geen te fijne koorden die een bevroren Toptex kunnen doorsnijden ! Hiervoor bestaan er iets bredere riemen.
Dekzeilen die in de wind wapperen beschermen de bietenhoop niet. Opgelet, gebruik nooit grond als ballast. Bij vorst zal het zeer moeilijk zijn om de Toptex dekzeilen te scheiden van de bevroren grond.

Een module « Bietenhopen en theoretisch aantal afdekzeilen » is beschikbaar op de website van het KBIVB. Deze module kan het minimum aantal Toptex dekzeilen bepalen in functie van de afmetingen van de af te dekken hoop.
Meer algemene informatie over de afdekking van hopen is beschikbaar op de website van het KBIVB.