Bemesting

Theoretische balans: « Module PK KBIVB »

module_pk_NlIn 2015 heeft het KBIVB een « PK Module » ter beschikking gesteld van de landbouwers, die zorgt voor de opmaak van een theoretische balans in P2O5 en K2O tussen de export door de teelten en de toedieningen (organische en/of minerale) uitgevoerd tijdens de voorgaande jaren (1, 2 of 3 naar keuze). De verkregen balans maakt het mogelijk om de niveaus van toedieningen te kennen die in het komende jaar moeten worden uitgevoerd, om de gehalten aan P2O5 en K2O het best te handhaven op een vergelijkbaar niveau als het gene dat theoretisch aanwezig was in het begin van de periode bepaald voor de berekening.
Ga rechtstreeks naar de « Module PK KBIVB ».
Deze module houdt rekening met de natuurlijke verliezen (uitloging), de export door de oogst van teelten en de toedieningen (via organische stoffen en minerale bemesting) en dit voor een aantal jaren (tussen 1 en 3 jaar).
De module stelt standaard gemiddelde waarden voor. U kan echter uw eigen waarden opgeven wanneer u beschikt over analysegegevens voor P2O5 en K2O.
De Module geeft direct het verschil tussen de verliezen en de toedieningen. De hoeveelheden « minerale toediening theoretisch te realiseren voor het gekozen aantal jaren » worden weergegeven in het groen. Zij worden weergegeven in het rood (als negatief) indien het verschil negatief is (= toedieningen theoretisch groter dan de verliezen). Deze dosissen komen overeen met wat zou moeten worden toegediend om de gehalten aan P2O5 en K2O terug te brengen op hun vorige waarden (volgens het gekozen aantal jaren). Het is geen PK bemestingsadvies voor de komende teelt.
De « Module PK KBIVB » vervangt geen PK bemestingsadvies dat gebaseerd is op een bodemanalyse (best uitgevoerd om de 3 jaar) voor de komende teelt.
Een advies voor PK bemesting houdt niet alleen rekening met de hoeveelheden P2O5 en K2O aanwezig in de bodem, maar ook met hun beschikbaarheid (afhankelijk van de pH, textuur, …).