Bieten Teeltontwikkeling

Teeltontwikkeling: uitzaai van de bieten

Dankzij de zonnige dagen eind vorige week en in het weekend kon er veel gezaaid worden, vooral in Henegouwen en Vlaanderen. De uitzaai bedraagt op 13 mei gemiddeld 88% van het areaal. Bij Iscal ligt de uitzaai gemiddeld rond 78%, bij de Tiense rond 91 %.

De uitzaai van cichorei volgt dezelfde tendens met meer dan 90% uitzaai bij Beneo en Cosucra.

Enkele tientallen hectaren (bieten en cichorei) werden herzaaid (korstvorming, slakken, verkeerde behandeling).
Vroeg gezaaide bietenvelden (tot 13/4) die afgelopen weken te lijden hadden van slakken en regen, lijken nu een snelle groei te kennen. In sommige velden is het 4- tot 6-bladstadium bereikt.