Bieten Plant Teeltontwikkeling

Teeltontwikkeling suikerbieten: 1ste staalname voor de groeicurve door ISCAL Sugar

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 10 augustus zijn de volgende:

 

 

 

 

 

 

De resultaten van de bemonsteringen voor ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De resultaten van de eerste bemonstering wijzen op een suikeropbrengst die hoger ligt dan in 2018 en hoger dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn, zeker bij heterogene opkomsten en bij aanwezigheid van vergelingsziekte.