Teeltontwikkeling

Teeltontwikkeling: Groeicurve suikerbieten: 1e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

 

De resultaten van de bemonsteringen van de Tiense Suikerraffinaderij op 30 juli zijn de volgende:

 

 

  suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
Planten /ha verhouding
blad/wortel
RT   30/07/18 18,76  8.937 47.637 29.205 103.098 0,61
RT   07/08/17 16,63 10.847 65.219 38.826  99.823 0,60

De resultaten van de bemonsteringen in 2017 en 2018 zijn gebaseerd op analysen van hele bieten.

Opgelet : de staalname in 2018 is met één week vervroegd, wat de vergelijking met voorgaande jaren moeilijk maakt.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De biet wordt momenteel gekenmerkt door een zeer hoge suikerrijkheid en een zeer lage bladmassa. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.