Gewasbescherming (cichorei)

Talrijke schade door slakken. Uitbreiding van de erkenning van slakkenmiddelen op basis van metaldehyde

slakSlakken veroorzaken aanzienlijke schade in een groot aantal cichoreipercelen en dit temeer de groei van de cichorei nogal traag is. Ga uw percelen bekijken, zelfs als u reeds een behandeling gedaan hebt. De natte omstandigheden zijn gunstig voor de ontwikkeling en de activiteit van slakken. De aanwezigheid van slakken kan gemakkelijk beoordeeld worden door het plaatsen van vallen (zwarte plastiek).
Ter herinnering, het verzoek om verlenging van de erkenning van slakkenmiddelen op basis van metaldehyde in de cichoreiteelt werd aanvaard. Eerder werden alleen de producten op basis van ijzerfosfaat toegestaan.
De waarnemingen worden ’s avonds gedaan door een stuk zwarte plastiek (± 50 x 50 cm) op een stuk vochtige of vooraf besproeide (5 tot 10 l water) grond te plaatsen. Een twintigtal anti-slakken korrels worden uniform onder de plastiek geplaatst die vervolgens wordt vastgelegd. De aanwezigheid van dode slakken binnen de 1 tot 3 dagen getuigt van hun activiteit. Men moet meerdere vallen plaatsen op verschillende plaatsen van het veld, ook aan de rand van het veld.
Alle informatie betreffende de uitbreiding van de erkenning van de producten op basis van metaldehyde en hun gebruik zijn beschikbaar via http://fytoweb.be/nl door te zoeken op de werkzame stof => METALDEHYDE + cichoreiteelt.

Produit commercial
Commercieel product
Numéro d’autorisation
Erkenningsnummer
Composition
Samenstelling
AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES 7123P/B 6 %  METALDEHYDE
ARIONEX GRANULAAT – GRANULE 4044P/B
CARAGOAL GR 5453P/B
LIMAGOLD 9622P/B
LIMASLAK PRO 6511P/B
LIMATEX 10248P/B
LIMMAX 9623P/B
LIMORT 4305P/B
LIMPERAX 10323P/B