Symptomen van valse meeldauw

valsemeeldauwZoals in 2014, werden recentelijk symptomen van belangrijke aantastingen door valse meeldauw (Peronospora farinosa) door het KBIVB waargenomen, maar slechts in enkele velden. Net als in 2014 doen deze symptomen zich voor op geïsoleerde planten of op een groter aantal planten verspreid over min of meer ronde oppervlakken, soms vrij groot (enkele meters in diameter).
Deze aantastingen van valse meeldauw zijn zeert typisch. De bladeren in het hart van de aangetaste planten zijn soms volledig onvolgroeid, zwartachtig of zelfs vernietigd. Dit symptoom alleen zou een boorgebrek kunnen suggereren. De kleine bladeren in het hart kunnen nog een typische zwartachtige dons vertonen (ontwikkeling van schimmels aan het oppervlak van deze bladeren). Het merendeel van de oudste bladeren beginnen te vergelen of te verdrogen. Van ver kan dit symptoom verward worden met dit van de virale vergelingsziekte.
In dit stadium is geen enkele fungicide interventie doeltreffend, noch aanbevolen, daar er geen erkende fungiciden in bladbehandeling tegen valse meeldauw in bieten bestaan.
Het KBIVB is geïnteresseerd in het identificeren en documenteren van dit probleem. Mensen die deze symptomen zouden waarnemen in één van hun velden worden uitgenodigd om zo vlug mogelijk contact op te nemen met het KBIVB, via mail (info@kbivb.be) om hun contactgegevens (naam, adres, GSM nummer) door te geven.