Bieten

Studiedagen KBIVB (Bietplanter maart 2022)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2022

Er werden tijdens de maand januari 8 online studiedagen georganiseerd voor de Franstalige regio. Deze vonden opnieuw digitaal plaats via videoconferentie omwille van COVID-19. Het aantal plaatsen per sessie was beperkt tot 60 personen voor de eerste sessie en 90 voor de daaropvolgende sessie. Dit zorgde ervoor dat we in totaal een kleine 700 mensen konden informeren over de opmerkelijkste gebeurtenissen gedurende het teeltseizoen 2021. In Vlaanderen werden er 3 vergaderingen georganiseerd in samenwerking met ‘Departement Landbouw en Visserij’ waaraan in totaal een 700 mensen deelnamen. De vergaderingen telden mee voor het verkrijgen van een fytolicentiepunt. De studiedagen werden ook opgenomen en kunnen herbekeken worden op de website van het KBIVB. 


Het volledige artikel kan je hier downloaden.