Bladziekten

Sterke druk van cercospora, laatste controle voor een eventuele behandeling in de bieten

cercosporaDe cercosporadruk is dit jaar zeer hoog. Hoge temperaturen en natte bladeren door ochtenddauw zijn gunstige factoren voor de ontwikkeling van deze bladziekte. Het is daarom noodzakelijk om een laatste keer alle velden te controleren om zeker te zijn dat de behandelingsdrempel nergens is bereikt (20% van de bladeren vertonen minstens één vlekje cercospora). Behandelde velden zijn dit jaar gedurende ongeveer 3 weken beschermd tegen cercospora. Cercospora kan in een periode van 10 à 15 dagen het volledige bladgestel vernietigen!

Alvorens een fungicide toe te passen, moet men rekening houden met: bereiken van de behandelingsdrempel, de rooidatum van de bieten en de wachttijd van het product.

Een fungicidenbehandeling is meestal niet meer rendabel na 10 september.
Enkele aanbevelingen:

  • Een herhalingsbehandeling kan slechts overwogen worden indien de rooi voorzien is na 1 oktober.
  • Een herhalingsbehandeling is slechts gerechtvaardigd indien de behandelingsdrempel bereikt is (drempel van toepassing voor de periode na 20 augustus), dit wil zeggen wanneer:

– 20% van de bladeren symptomen vertonen van cercospora of ramularia,
– 30% van de bladeren symptomen vertonen van witziekte of roest.

  • Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten.
  • Het is aangeraden om te veranderen van actieve stof(fen) indien een tweede behandeling gepland wordt.
  • Respecteer de veiligheidstermijn: de keuze van het fungicide moet rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen.
  • Gezien de hoge temperaturen is het aangeraden om eventuele fungicidenbehandelingen in de ochtend uit te voeren, zelf al zijn de bladeren nog vochtig (ochtenddauw)

Deze aanbevelingen zijn vooral belangrijk voor de laat gerooide velden en de velden waar de ziekten terug op significante wijze zouden kunnen ontwikkelen.