Bieten Rooi & Laden

Stel het rooien van uw bieten niet nodeloos uit

De omstandigheden om te rooien zijn niet altijd gemakkelijk door de regelmatige neerslag.

Het is belangrijk om te profiteren van de gunstige rooidagen en te beslissen op basis van de bodemtoestand, de laaddata en de duur van de bewaring.

Het gaat niet meer langer om een mogelijke toename van de opbrengst, maar om het rooien onder goede omstandigheden om de opbrengst en de bewaring te waarborgen.

Onder deze omstandigheden kunnen de rooimachines worden afgesteld om gemakkelijk de grond te verwijderen en tegelijkertijd de schade en de wortelbreuk te beperken. Hoe minder beschadigde bieten, hoe minder problemen bij de opslag op lange termijn. Rooien onder goede omstandigheden maakt het mogelijk om de volgteelt ook in goede omstandigheden te zaaien.