Start met bodemherbiciden voor nawerking van het 4 blad stadium van de biet

De komende dagen verwachten we nog een klein beetje regen en hogere dag- en nachttemperaturen. Dit kan op sommige percelen nieuwe opkomsten van onkruiden teweegbrengen. Ga na de regen kijken naar uw percelen en beoordeel hoe de volgende FAR behandeling aangepast moet worden aan eventuele nieuwe opkomsten van onkruiden.
Voor de vroegst gezaaide percelen is het 4-6 blad stadium bereikt. Vanaf het 4 blad stadium kunnen bodemherbiciden toegevoegd worden om de nawerking op te bouwen en te garanderen. Let er echter wel op dat op percelen waar de populatie bieten maar net voldoende is en waar er nog nagekiemde bieten (kiemlobstadium) zijn het stadium van de kleinste bieten moet gevolgd worden bij het samenstellen van het FAR mengsel. Indien er voldoende bieten zijn en het algemeen stadium is 4 blad dan kan ‘Frontier Elite’, ‘Dual Gold’, Centium-Frontier Elite of ‘Venzar’ toegevoegd worden om nawerking te garanderen. De FAR memo geeft hierover meer aanbevelingen.