Spuitschade door productiefout Cameleon Plus – Beta Team

spuitschadeOp 28 april werden de eerste gevallen van spuitschade gemeld met het product “Cameleon Plus” en “Beta-Team” met batchnummer 241-F. Er werd toen vastgesteld dat deze batch +/- 8g/l diflufenican bevatte naast de normale actieve stoffen van deze producten (Fenmedifam (75 g/l), Desmedifam (25 g/l) en Ethofumesaat (150 g/l).
Er is inmiddels vastgesteld dat deze contaminatie ook in de vervolgbatch 243-F (Beta-Team) is aangetroffen. De vastgestelde concentratie ligt voor deze batch rond de 1 gram Diflufenican (actieve stof) per liter product.

De distributeurs die deze batches hebben ontvangen zijn normaal reeds geïnformeerd over de contaminatie. UPL Benelux heeft gevraagd om hen te informeren over de telers die inmiddels met batch 241F en 243F gespoten hebben.
Indien u de batch 243-F Beta-Team in u fytolokaal hebt en u werd nog niet gecontacteerd gebruik het product dan niet en neem contact op met u fytohandelaar/distributeur. Wij verzoeken u alle product met batchnummer 241F of 243F terug te brengen naar uw verdeler. Dit geldt zowel voor ongeopende als reeds deels gebruikte verpakkingen.
Indien u wenst contact op te nemen met UPL Benelux kan dat via 0031-162 43 19 31 of per e-mail via uplbenelux.orders@uniphos.com.
Samen met de suikerfabrikanten en de CBB zullen ook verdere afspraken gemaakt worden met UPL Benelux om de afhandeling van de schadegevallen goed en correct te laten verlopen.
We kunnen u alvast de volgende adviezen geven :
• Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Meldt in dat geval DIRECT u schadegeval. U hebt hierdoor recht op een eigen expert die u zal bijstaan bij het vaststellen van de schade en het afhandelen van het dossier.
• Neem contact met uw landbouwkundige en meld uw geval aan de CBB.
Neem geen persoonlijke actie op het perceel voordat de vaststelling door UPL gebeurde. UPL zal adviseren voor uw specifieke situatie.
• Voor de expertise kunt u foto’s van de schade op verschillende tijdstippen nemen, plantentellingen uitvoeren, en u kan eventueel een grondstaal nemen (tot 10 cm diepte, verspreid over het veld) dit dient op -20°C te worden bewaard. Dit staal zou dan (indien noodzakelijk) kunnen gebruikt worden om vast te stellen dat er wel degelijk diflufenican op het perceel werd toegepast. Wij laten momenteel een dergelijk staal analyseren om te bevestigen dat de actieve stof op deze manier geïdentificeerd kan worden.
• Indien UPL reeds bij u is langs geweest en u het advies gaf te herzaaien, na ploegen of na een meer oppervlakkige grondbewerking, volg dit advies dan op de letter. Het lijkt er soms op dat de bieten nog kunnen “gered” worden, in dat geval hebt u de plicht om de schade te beperken. Dit is de reden waarom u het advies van UPL op de letter dient te volgen.
• Bewaar alle bewijsstukken goed.