Bladziekten

Slechts 9% van de bietenpercelen van het netwerk van waarnemingsvelden heeft de behandelingsdrempel bereikt: behandel slechts indien de behandelingsdrempel in uw percelen bereikt is

De bladziekten in de bieten ontwikkelen zich langzaam. Deze week is de behandelingsdrempel voor cercospora in 2 van de 33 percelen bereikt en voor witziekte in 1 perceel. Roest is aanwezig in vele percelen maar zonder het bereiken van de behandelingsdrempel. Ramularia werd dit jaar nog niet waargenomen in het netwerk.
Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk en alleen een fungicidebehandeling uit te voeren als de drempel bereikt is. Wij herhalen dat preventieve behandelingen nutteloos zijn in bieten.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.
Een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) is opgenomen in de Fungi Memo 2017. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.
De tabel hieronder bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.