Bieten Bladziekten

Situatie bladziekten in bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden zijn deze week begonnen. De drie belangrijkste bladziekten namelijk cercospora, roest en witziekte, konden waargenomen worden.

Deze week, op de 76 percelen die worden opgevolgd in het kader van de waarschuwingdienst, hebben we kunnen vaststellen dat:

– 30% vertoont symptomen van cercospora zonder de schadedrempel te bereiken,

– 49% vertoont symptomen van roest zonder de schadedrempel te bereiken,

– 19% vertoont symptomen van witziekte waarbij reeds bij 9% de schadedrempel voor witziekte bereikt is.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

We adviseren u om observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor een van de 4 ziekten. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

Ramularia

5% aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15% aangetaste bladeren