Bieten Bladziekten

Situatie bladziekten in bieten

De eerste kaart van bladziekten bij bieten is deze week gepubliceerd. Er werden waarnemingen gedaan op 63 velden. De eerste symptomen van bladziekten werden waargenomen, maar geen van de velden bereikte de behandelingsdrempel. Alle percelen worden daarom groen weergegeven op de kaart, wat betekent “Afwezig of drempel niet bereikt”.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Ter herinnering: wij raden u aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 50 bladeren, verspreid en willekeurig uit het veld genomen over het perceel, aandachtig te bekijken. Een behandeling wordt aanbevolen zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 20 augustus)

Cercospora

5 % aangetaste bladeren

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

15 % aangetaste bladeren

Roest

15 % aangetaste bladeren