Bieten Bladziekten

Situatie bladziekten in bieten

De bladziekten in de suikerbieten nemen stilaan toe. Deze week werd de drempel voor Cercospora in 17 van de 74 velden bereikt. Ook roest, witziekte en Ramularia werden geregeld waargenomen. De komende dagen wordt verwacht dat het aantal velden met bladziekten zullen toenemen.

Het wordt sterk aangeraden om na te kijken of de drempel in de bietenpercelen al dan niet werd overschreden door 50 bladeren, willekeurig bemonsterd over het perceel, zorgvuldig te bekijken.

De drempels voor de verschillende ziekten zijn:

Cercospora of Ramularia : 5% aangetaste bladeren;

Witziekte of Roest : 15% aangetaste bladeren.

Bespuitingen uitvoeren voor de drempel bereikt wordt, is niet aangeraden !

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.