Bieten Bladziekten

Situatie bladziekten in bieten

Er konden deze week al verschillende ziekten waargenomen worden. Aantasting van witziekte, cercospora en roest werden reeds waargenomen maar in het merendeel van de gevallen werd de drempel nog niet bereikt.

Deze week werden waarnemingen uitgevoerd in 84 velden. In 1 perceel werd de drempel voor witziekte overschreden. In 10 percelen werd de behandelingsdrempel van cercospora bereikt. Van zodra de drempel van 5% door cercospora aangetaste bladeren bereikt is, moet de behandeling snel worden uitgevoerd.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Wij raden u aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 50 bladeren, verspreid en willekeurig uit het veld genomen over het perceel, aandachtig te bekijken. Een behandeling wordt aanbevolen zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 20 augustus)

Cercospora

5% aangetaste bladeren

Ramularia

5% aangetaste bladeren

Witziekte

15% aangetaste bladeren

Roest

15% aangetaste bladeren