Bieten Bladziekten

Situatie bladziekten in bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van deze week tonen een evolutie van de aantastingen witziekte en roest doorheen het ganse land. Daarentegen kent cercospora slechts een zeer trage ontwikkeling en slechts 1 perceel heeft de behandelingsdrempel bereikt, t.t.z. 5% van de bladeren met een kleine vlek.

Deze week, op de 69 percelen die worden opgevolgd in het kader van de waarschuwingsdienst, hebben we kunnen vaststellen dat:

– 25% vertoont symptomen van cercospora en in 1% is de schadedrempel bereikt,

– 59% vertoont symptomen van roest en in 20% is de schadedrempel bereikt,

– 43% vertoont symptomen van witziekte en in 10% is de schadedrempel bereikt,

– 17% vertoont geen enkele ziekte.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

We adviseren u om zelf observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren