Rooi & Laden

Rooien en leveren van suikerbieten: optimaliseer het rendement! (Bietplanter september 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van september 2017

Het doel is om een maximale opbrengst te bekomen van een goede kwaliteit en met een beperkte grondtarra. Er zijn verschillende aandachtspunten om dit de bekomen. Alle aspecten van de rooi zelf en de gebeurtenissen erna zijn belangrijk om het beste resultaat te verkrijgen. Met de afschaffing van het quotasysteem is het belangrijk om de productie te maximaliseren. Niet louter om de maximale hectareproductie na te streven, maar vooral op een economisch optimale manier.

 

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: