Rooi : Vernietig niet geleverde en niet gerooide bieten !

Er blijven nog heel wat bieten over op het land die niet gerooid of niet geleverd werden.

Dit zijn bieten afkomstig van het afschrapen van bietenhopen, niet geleverde hopen en vooral bieten die nog in de grond zitten.

Wat ook de oorsprong van deze bieten is, ze kunnen een belangrijke bron van infectie zijn voor vergelingsziekte of cercospora voor de nieuwe uitzaai in 2024.

Onze eerste waarnemingen tonen dat er reeds groene bladluizen op niet geoogste bieten aanwezig zijn!  Het is daarom absoluut noodzakelijk snel de nodige maatregelen te nemen om deze bieten te vernietigen.
 
1) Voor bieten die nog in de grond zitten:

– Maal de bieten diep in de grond (via een hakselaar, grondfrees, schijveneg, enz.… meerdere centimeters in de grond) en laat de stukken aan de oppervlakte even drogen. Dit mag alleen gebeuren als de grond goed berijdbaar is. Ploeg de koppen/stukken en de wortel vervolgens volledig in. Indien het perceel niet geploegd wordt, of het perceel vandaag mechanisch niet toegankelijk is, moeten de bieten eerst met glyfosaat vernietigd worden (tijdelijk onbeteelde landbouwgrond).
– Controleer de komende maanden op hergroei en schieters (voor normale en Smart Conviso bieten) en verwijder ze voorzichtig.
– De ingeploegde bietenstukken (klein gemalen) zullen de volledig opgenomen Kalium vrijgeven in de volgteelt. Men kan ook rekenen op een stikstofvrijgave van ± 40 eenheden/ha.
 
2) Voor niet-geleverde gerooide bieten:

– Kleine hoeveelheden: mechanisch vermalen tot zo klein mogelijke stukjes, bij voorkeur op de plaats van de hoop, Na het vermalen moeten de bietenstukken worden ondergeploegd. Controleer de komende maanden op hergroei en schieters (voor normale bieten en Smart Conviso bieten) en verwijder ze voorzichtig.