Bodem

Rode MAP-meetpunten met duidelijke invloed van land- en tuinbouw: CVBB pakt ze aan !

Artikel van het CVBB.

Metingen van nitraatresidu’s in Vlaanderen in 2015. De suikerbieten hebben de laagste waarde in nitraatresidu in bodem!

 

Auteurs: Micheline Verhaeghe & Dirk Coomans, Coördinatoren CVBB, met medewerking van het hele CVBB-team


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: