Zaaitechniek

« Rhizoctonia » bietenrassen: risico van schieters

Als gevolg van hun hogere gevoeligheid voor schieten, is het sterk aanbevolen om de « rhizoctonia » rassen niet te vroeg te zaaien.
Een te vroege zaai met dergelijke rassen zorgt voor een risico op een groot aantal schieters. Men wacht beter op zachter weer (nachttemperaturen hoger dan 5°C) en een opgewarmde bodem vooraleer dit type van rassen te zaaien.
Voor meer informatie over uw rassen, zie kolom « risico schieters/ha » in de tabel « Resultaten van alle variëteiten », verschenen in de Bietplanter van januari 2017.