Bieten Divers

Reinig zorgvuldig uw spuittoestel !

De onkruidbestrijding draait op volle toeren en daarom willen we u eraan herinneren dat het essentieel is om uw spuittoestel tussen de behandelingen in de verschillende teelten goed te spoelen en te reinigen. Het verkeerd spoelen en reinigen van je spuittank kan ernstige gevolgen hebben. Producten gebruikt in andere gewassen (granen, vlas, aardappelen, …) kunnen fytotoxisch of zelfs dodelijk zijn voor je bieten, zelfs bij zeer lage concentraties.

Het beste advies is om het spuittoestel te spoelen met zuiver water, zoals meestal wordt aanbevolen, en daarna te reinigen met een geschikt product. De filters, doppen, leidingen en ook de vultrechter moeten zorgvuldig worden gereinigd. De reiniging moet bij voorkeur zo snel mogelijk na het einde van de behandeling worden uitgevoerd om afzetting in de tank, spuitdoppen en het voedingscircuit te voorkomen.

Houd u bij de verschillende reinigingswerkzaamheden aan de geldende voorschriften (plaats, bufferzone, enz.).