Reageer snel op de aanwezigheid van onkruiden !

In de velden gezaaid midden april komen de bieten, maar ook de eerste onkruiden boven. Ga zeker na of onkruiden aanwezig zijn op het veld !

Onkruiden kunnen het best behandeld worden in het kiemlobstadium. Ook wanneer onkruiden aanwezig zijn maar de veldopkomst laag is, is een bespuiting nodig. Een behandeling met ‘Betanal’ 0,6-0,8 L/ha (fenmedifam), ‘Tramat’ 0,2 L/ha (ethofumesaat), ‘Goltix’ 0,5 L/ha (metamitron) en 0,5 l/ha olie kan bij een heterogene of zelfs lage veldopkomst. Bij aanwezigheid van hondspeterselie kan ‘Goltix’ vervangen worden door Kezuro of Goltix Queen (0,75 l/ha). Gebruik geen ‘Venzar’ (lenacile) of ‘Centium’ (clomazone) bij de eerste FAR behandeling.

Sommige producten vereisen een hoge veldopkomst zoals ‘Safari’ waarbij een veldopkomst van minimum 70% aan te raden is. Een overzicht van de toegelaten herbiciden vind je terug via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/gewasbeschermingsmiddelen/) of op fytoweb.