Bieten Rooi & Laden

Rappel: ploeg niet-geleverde bieten in!

We merken dat er nog veel bieten, niet geleverd bij het laden, op het land blijven liggen.

Het is belangrijk deze bieten zo snel mogelijk te vernietigen en in te graven. Inderdaad, deze bieten kunnen een belangrijke haard zijn van bladluizen en vergelingsziekte voor de bieten die over enkele dagen zullen gezaaid worden.

De bieten moeten mechanisch versnipperd worden tot kleine stukjes, bij voorkeur op de plaats van de hoop, om te voorkomen dat er dit jaar nieuwe bladeren worden gevormd. Na het vermalen moeten de bietenstukken worden ondergeploegd. Controleer de komende maanden op hergroei en schieters en verwijder ze voorzichtig.