Rooi & Laden

Prioritaire rooi van percelen aangetast door wortelziekten

wortelziekteHet is aanbevolen uw velden te controleren vóór de rooi en de volgorde van de rooi van uw percelen aan te passen om de gevolgen van wortelziekten te beperken. De velden die besmet zijn met een van de volgende hieronder omschreven ziekten moeten prioritair gerooid worden om de aantastingsgraad in de grond en in de gerooide bieten te beperken.
De verliezen aan opbrengst en industriële kwaliteit van de bieten aangetast door deze ziekten blijven beperkt voor korte bewaarperiodes. Illustraties van deze ziekten zijn beschikbaar op de website van het KBIVB.
De wortelziekten van de biet op het einde van de groeiperiode zijn dikwijls moeilijk te identificeren, vooral na het rooien in de hoop.
Vóór de rooi zijn de verdeling en de intensiteit van de symptomen op het veld, het uitzicht van het bladstelsel en van de naburige bieten, de zone van het veld waarin de bieten zijn aangetast en het ras, nuttige elementen voor de identificatie van de oorsprong van het probleem.
De belangrijkste wortelziekten waargenomen bij de oogst kunnen te wijten zijn aan :
– een boorgebrek, met symptomen van hartrot (groeipunt van de biet) en een ontwikkeling van secundaire schimmels in de bietenkop ( in ernstige gevallen),
– een aantasting door het stengelaaltje : een deel van de kop kan diep worden uitgehold. Secundair rot kan zich vervolgens ontwikkelen in de aangetaste weefsels (soms zeer diep in de wortel),
– een aantasting van rhizoctonia. Men moet ook rhizoctonia bruinwortelrot onderscheiden van rhizoctonia violetrot om te weten of het nodig is om nadien rassen te gebruiken die tolerant zijn voor rhizoctonia bruinwortelrot (NB : er zijn geen rassen tolerant voor rhizoctonia violetrot),
Andere ziekten, moeilijker te identificeren, kunnen soms waargenomen worden op enkele bieten.