Bieten Teeltontwikkeling

Overzicht van het teeltjaar 2022 (Bietplanter februari 2023)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2023

In dit artikel geven we u een overzicht van het teeltjaar 2022, meer bepaald:

  • Klimatologisch overzicht;
  • De opkomst en groei;
  • Parasitaire problemen;
  • Onkruidbestrijding;
  • Bladziekten; en
  • De rooi en opbrengsten

Het volledige artikel kan je hier downloaden.