Bieten Teeltontwikkeling

Overzicht van het teeltjaar 2021 (Bietplanter februari 2022)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2022

In dit artikel geven we u een overzicht van het teeltjaar 2021, meer bepaald:

  • Klimatologisch overzicht;
  • De trage opkomst en ontwikkeling;
  • Plagen;
  • Onkruidbestrijding;
  • Bladziekten; en
  • De rooi en opbrengsten

Het volledige artikel kan je hier downloaden.