Bieten Teeltontwikkeling

Overzicht van het teeltjaar 2020 (Bietplanter februari 2021)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2021

In dit artikel geven we u een overzicht van het teeltjaar 2020, meer bepaald:

  • Klimatologisch overzicht;
  • De teeltontwikkeling tijdens het seizoen;
  • Parasitaire problemen;
  • Onkruidbestrijding; en
  • Ziekten

Het volledige artikel kan je hier downloaden.