Bieten Teeltontwikkeling

Overzicht van het teeltjaar 2019 (Bietplanter februari 2020)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2020

In dit artikel geven we u een overzicht van het teeltjaar 2019, meer bepaald:

  • Klimatologisch overzicht;
  • De teeltontwikkeling tijdens de lente;
  • Plagen;
  • Onkruidbestrijding; 
  • Ziekten; en 
  • Groei van de bieten en opbrengst

Het volledige artikel kan je hier downloaden.