Bodem Plant Plantenbescherming

Overzicht bietenjaar 2014 (Bietplanter februari 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2015

Nieuw suikeropbrengstrecord (14,7 t suiker/ha*)) en nieuwe fytotechnische problemen te vrezen voor de toekomst

In het kort: Opvallende feiten van het bietenjaar 2014
(in het vet: de nieuwe fytotechnische problemen te vrezen voor de toekomst)
–   Bijna totale afwezigheid van vorst tijdens de winter 2013/2014 en niet natuurlijke vernietiging van de traditioneel vorstgevoelige groenbemesters. Deze situatie heeft geleid tot een vaak moeilijk beheer van de groenbemesters vóór de implantatie van de bietenpercelen.
–  Gemiddelde temperaturen hoger tijdens de eerste vier en laatste vier maanden van het jaar. 2014 was het warmste jaar sinds 1833 met een gemiddelde temperatuur van 11,9°C te Ukkel (norm: 10,5°C). Het werd ook gekenmerkt door talrijke en hevige onweders.
–  Relatief vroege (31 maart) 50%-zaaidatum (helft van de gezaaide oppervlakte).
–  Goede vegetatiestart, met uitzondering van een paar velden met late zaai met een dubbele opkomst.
–  Verbazend belangrijke aantastingen door valse meeldauw in de biet (Peronospora farinosa) vanaf juni.
–  Aanwezigheid van witziekte en roest vanaf begin juli. Cercospora was sterker aanwezig vanaf augustus. Sommige rassen hebben opmerkelijk hun tolerantie voor cercospora aangetoond.
–  Over het algemeen goede rooiomstandigheden, met een hoge wortelopbrengst vanaf het begin van de campagne.
–  De aanwezigheid van een agressieve stam van rhizomanie (variant « AYPR ») die de huidige resistentie omzeilt, werd voor de eerste keer waargenomen in België, gelukkig nog zeer geïsoleerd.
–  Frekwente aantastingen door rhizoctonia violetrot, waargenomen op het einde van het seizoen bij de rooi en in de bietenleveringen.
–  Frekwente aanvallen door woelmuizen die talrijke wortels, soms diep, uitgehold hebben op het einde van het seizoen.
–  Talrijke bietenhopen die te vroeg aangelegd werden ten opzichte van hun late leveringsdatum, vertoonden verrottingen door bewaarschimmels.
–  Nationale record wortelopbrengst vastgesteld op 85,68 t/ha*), dit is ± 4,5 t/ha*) hoger dan het vorige record van 2011 (81,17 t/ha).
–  Suikergehalte van 17,19*) (nationaal gemiddelde), dat weinig evolueerde gedurende de campagne.
–  Nationale record suikeropbrengst vastgesteld op 14,7 t/ha*), dit is op de eerste plaats, juist voor deze van 2011 (14,43 t/ha) en hoger dan in 2009 (14,39 t/ha).
–  Dank zij de officiële rassenproeven van de Ministeries, aangelegd door het KBIVB, werden er 15 nieuwe rassen tolerant voor het bietencystenematode ingeschreven op de regionale catalogi in december 2014 (12 in 2013 en 2012; 10 in 2011).

 

Auteurs: Guy Legrand, André Wauters & Barbara Manderyck

Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: