Bieten

De overmaat aan water is ongunstig voor de ontwikkeling van de teelt – op het moment geen tussenkomst vereist behalve eventueel schoffelen!

bodemstructuurDe dagen gaan voorbij en er verandert niets door de overvloedige regens. Talrijke percelen zijn verzadigd met water. Ondanks de vele symptomen waargenomen in de teelt (verschillende kleuren van de bladeren, onregelmatige grootte van de bieten, pseudomonas, wortelziekten, …) is er op dit moment geen tussenkomst nodig in de teelten.

Met de terugkeer van droog weer zou de groei moeten hervatten en de tekorten moeten verdwijnen voor zover het wortelgestel van de bieten zich snel kan ontwikkelen (afwezigheid van problemen met bodemstructuur).
In de laat gezaaide percelen, waar een doorgang nog steeds mogelijk is, zou schoffelen een gunstig effect kunnen hebben. De verluchting van de bodem zal de mineralisatie en de ontwikkeling van het wortelgestel bevorderen. Voer deze werkzaamheden uit in goede omstandigheden om elk risico op verdichting te vermijden.
De overmaat aan water veroorzaakt zuurstofgebrek in de bodem met als gevolgen:

  • een slechte mineralisatie van de stikstof in de bodem. Deze zal hervatten zodra de grond wat opdroogt.
  • een beperkte opname van voedingsstoffen door de biet. Verschillende tekorten kunnen tijdelijk verschijnen. Het blad zal lichtgroen zijn in geval van stikstofgebrek of rood-bordeaux in geval van fosfortekort. De fijne wortelharen van de bieten, het deel van de wortel dat instaat voor de opname van voedingsstoffen, zijn vaak bruinachtig terwijl deze normaal wit zouden moeten zijn. Bij terugkeer van drogere omstandigheden zullen de wortels hun groei hervatten om de bieten zo goed mogelijk te voeden.
  • een bodemverzuring: hoe meer het regent, hoe meer de grond verzuurt, hetgeen ook kan leiden tot blokkeringen van voedingsstoffen.

Door de vele neerslag is een deel van de stikstof uitgespoeld naar de laag dieper dan 30 cm. Het wortelgestel van de biet is echter perfect in staat om deze stikstof te recupereren. Deze stikstof is dus niet verloren in de N balans. Hou er rekening mee dat wanneer de bodem zal opdrogen, de mineralisatie cyclus zal hervatten en de bodem dus zelf stikstof zal gaan leveren aan de plant. Een toediening van meststoffen is dus niet vereist en zou een negatieve impact kunnen hebben op het suikergehalte, de kwaliteit van de bieten en de reststikstof.

In moeilijke teeltomstandigheden worden alle zones met een slechte bodemstructuur duidelijk zichtbaar (verdichting, verslemping tijdens het klaarleggen van de grond, …). Deze problemen beperken de doorsijpeling van water en de wortelontwikkeling. Het is interessant om deze zones met structuurschade te kennen om deze in de volgende teelten te kunnen herstellen/vermijden.

De regen blijft de ontwikkeling van pseudomonas bevorderen. Er is geen behandeling tegen deze bacteriële ziekte. Door de regen lijken de aantastingen door plagen beperkt met uitzondering van de aanwezigheid van slakken.