Bieten Teeltontwikkeling

Over het algemeen ontwikkelen de bieten zich goed!

Afhankelijk van de zaaidatum hebben de eerstgezaaide bieten meer dan 10 bladeren en de later gezaaide bieten 2 tot 4 bladeren. Sommige percelen vertonen bieten in verschillende stadia door een gespreide opkomst. Houd bij de keuze van herbiciden rekening met het ontwikkelingsstadium van de bieten in uw perceel.

Er wordt veel schade door wild en bosduiven gerapporteerd. Op enkele percelen zijn ook symptomen van Aphanomyces en rhizoctonia bruinwortelrot waargenomen.

Hevige regen, soms vergezeld van hagel hebben ons land opnieuw getroffen en in sommige gevallen de bieten beschadigd. Controleer vóór elke onkruidbestrijding de staat van uw bieten. Bieten die aan de grond “vastkleven” en/of door hagel beschadigd zijn, zijn gevoeliger voor herbiciden.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart van de waarnemingsvelden.