Teeltontwikkeling (cichorei) Waarnemingsvelden

Opkomsten op ± 75%

opkomst cichorei1De waarnemingsvelden in cichorei gezaaid sinds gemiddeld 3 weken (gemiddelde van 13 velden) vertonen momenteel een gemiddelde opkomst van ±75% (min.: ±50%; max.: ±90%). Dit komt overeen met een gemiddelde populatie van ±165.000 planten/ha, dit is een gemiddelde van ±74 planten/10 m.
De gegevens van de opkomsttellingen, doorgegeven door de waarnemers, kunnen bekeken worden op een kaart via de website van het KBIVB. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt (minstens 1 keer/week).