Teeltontwikkeling (cichorei) Waarnemingsvelden

Opkomsten op ± 57%

opkomst cichoreiDe waarnemingsvelden in cichorei gezaaid sinds gemiddeld 2 tot 3 weken (gemiddelde van 13 velden) vertonen momenteel een gemiddelde opkomst van ±57% (min.: 20%; max.: 82%). Dit komt overeen met een gemiddelde populatie van 127.000 planten/ha (max.: 223.000), dit is een gemiddelde van ±57,5 planten/10 m. De planten hebben zich langzaam ontwikkeld door het bijzonder koude weer tot dusver en de Oostenwind waardoor zich een lichte korst gevormd heeft.
De gegevens van de opkomsttellingen, doorgegeven door de waarnemers, kunnen bekeken worden op een kaart via de website van het KBIVB. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt (minstens 1 keer/week).
Momenteel wordt er geen schadelijke aanwezigheid van insecten of andere plagen of ziekten waargenomen in de cichorei, in het netwerk van waarnemingsvelden van het KBIVB.