Zaaitechniek

Pas op voor schieters van de « rhizoctonia » rassen

schieters1Als gevolg van hun grotere gevoeligheid voor schieters, is het sterk aanbevolen om de « rhizoctonia » rassen niet te vroeg te zaaien. Een te vroege zaai met dergelijke rassen zorgt voor een reëel risico van een zeer groot aantal schieters van bieten per hectare. Men wacht beter op zachter weer (nachttemperaturen hoger dan 5°C) en een opgewarmde bodem vooraleer dit type van rassen te zaaien.

Voor meer informatie over uw rassen, zie kolom « risico schieters/ha » in de tabel « Resultaten van alle variëteiten », verschenen in de Bietplanter van januari 2016.