Bieten Onkruid

Onkruidbestrijding: voer de eerste behandelingen uit met een interval van 6 à 8 dagen en ga daarna kijken.

De regen van de voorbije week (ook als het te weinig was in het oosten van het land) heeft in vele gevallen de werking van de reeds toegepaste FAR-behandelingen verbeterd. Desondanks moet een interval van 6 à 8 dagen tussen de eerste 2, of zelfs 3 FAR-behandelingen behouden worden, soms met een aangepaste dosis ‘Betanal’ om overlevende onkruiden te bestrijden.

Een gedeelte van de percelen bereikt nu het 4-6 bladstadium (van alle bieten). Op deze percelen is het belangrijk bodemherbiciden toe te voegen aan de FAR en zo een goede nawerking te garanderen. Producten zoals ‘Frontier’, ‘Dual Gold’, ‘Centium’ of ‘Centium-Frontier’ kunnen vanaf dit stadium ingezet worden.

Pas de dosis aan aan het ontwikkelingsstadium van de bieten, hou hierbij rekening met de kleinste bieten op het perceel om selectiviteitsproblemen te vermijden. Wees voorzichtig met deze bodemherbiciden in onregelmatige percelen waar nog veel bieten moeten opkomen of zaad gekiemd ligt. Voor meer informatie zie FAR Memo.