Onkruidbestrijding in het Conviso Smart-systeem: controle van het onkruidstadium

In het Conviso Smart onkruidbestrijdingssysteem moet de eerste behandeling worden toegepast wanneer het ‘referentie’ onkruid het stadium van 2 echte bladeren heeft bereikt. Dit onkruid is melganzevoet, melde en ereprijs. Wanneer dit onkruidstadium bereikt is, wordt de volgende behandeling aanbevolen: Conviso One (0,5 l/ha) + type ‘Betanal 160’ (1,0 l/ha) + type ‘Tramat 500 g/l’ (0,25 l/ha) + olie (0,5 l/ha). De toevoeging van aanvullende producten zoals Betanal/Tramat is verplicht.

Om werkzaam te zijn, mag het onkruid het maximale vierbladstadium niet overschreden hebben. Een tweede behandeling zal moeten voorzien worden na 10 tot 20 dagen, afhankelijk van het stadium van het nieuwe onkruid.

Opgelet: dit onkruidbestrijdingssysteem heeft alleen betrekking op percelen die zijn gezaaid met Smart rassen die tolerant zijn tegen Conviso One.