Gewasbescherming (cichorei)

Onkruidbestrijding in de cichorei (De Bietplanter maart 2011)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van maart 2011

In het kader van het Programma Voorlichting Biet Cichorei (PVBC) worden jaarlijks op verschillende locaties onkruidbestrijdingsproeven aangelegd volgens een gemeenschappelijk protocol. Deze proeven worden gefi nancierd deels door de Vlaamse overheid en deels door de “Service public de Wallonie”. Het aanleggen van de proeven is mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de partners van de groep onkruidbestrijding cichorei van het PVBC. Deze partners zijn: het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Duurzame Landbouw Ontwikkeling), de vzw PIBO-campus te Tongeren, de Province de Liège agriculture- CPL-Végémar te Waremme, de bedrijven Cosucra (Warcoing) en Orafti (Oreye) maar ook de SCAM.
Dit artikel zal kort stilstaan bij het moeilijke onkruidbestrijdingsjaar 2010 en de belangrijkste aandachtspunten voor een geslaagde onkruidbestrijding even op een rijtje zetten. Ook een nieuw probleem onkruid wordt besproken. Als laatste zal een overzicht gegeven worden van de erkende producten in 2011.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: